Detail

Pracovní skupiny

SCADA SECURITY

Chceme sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou při všeobecné osvětě,

spolupráci, prosazování bezpečnostních standardů a standardů interoperability v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména bezpečnosti SCADA

a bezpečnosti kritické informační infrastruktury.

předseda: Andrej Hradňanský

info@eucybsec.com


CYBER RISK INSURANCE

Pojištění kybernetických rizik je převratným nástrojem ke zmírnění negativních dopadů a rizik našeho kyberneticky závislého života a podnikání.

Naše skupina je platformou pro jeho rozvoj, vzájemnou podporu a diskusi expertů z pojišťovnictví, bezpečnosti, orgánů států a hlavních

nositelů tíže kybernetických rizik.

předseda: Petr Moláček

info@eucybsec.com


CYBER SECURITY LAW

Sdružujeme právníky z praxe, státní správy, legislativce i akademické sféry, kteří řeší otázky související s aplikací

a tvorbou kybernetického práva a práva kybernetické bezpečnosti. Cílem skupiny je stát se místem výměny a tříbení názorů v této specifické

průřezové právní oblasti a podpořit zvýšení povědomí o kybernetických rizicích v České Republice.

předseda: Petr Vališ

info@eucybsec.com