Detail

Pracovní skupina SCADA SECURITY EUCYBSEC ve spolupráci s Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Fakultou bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR, ČIMIB, ICT Unií a NSMC za odborné podpory Úřadu pro ochranu osobních údajů

uspořádala 28. 3.2017 v budově Policejní akademie v Praze odborný bezpečnostní seminář na téma: Ochrana osobních údajů v EU a v ČR.

Prezentace Josefa Prokeše, UOOU


28. 3. 2017 - Konference o pojištění kybernetických rizik

Martin Uher z EUCYBSEC prezentoval na konferenci zaměřené na kybernetická rizika, pořádané Českou asociací pojišťoven a Principal engenering. Probírala se hlavně kybernetická rizika, nová evropská směrnice GDPR i způsoby, jak se bránit úniku dat.

Více...